iOS MDM bypas by SERIAL all iOS supported MINA 3.0

[Vietnamese]

Dịch vụ mở khoá từ xa các máy quản lý bởi công ty (MDM)

Check iCloud xem đã Off hay chưa. Các máy có iCloud On không làm được dịch vụ này.

Restore lại máy bằng iTunes. Khi quá trình restore gần xong, tháo cáp ra,bật tool lên ( link download phía dưới). Đợi cho lên màn hình chào mừng ( không kết nối Wifi) cắm cáp vào, nhấn vào nút Bypass MDM.

Sau khi active vào màn hình chính, sao lưu lại bằng iTunes để sau này có restore lại thì dùng bản backup này phục hồi lại. Tránh mất tiền lần 2.

 

[English]

Must be turn off the FMI first.

1. DEVICE RESTORED WITH ITUNES

 2. AFTER RESTORED UNPLUG IMMEDIATELY FROM PC CABLE

3. DON'T CONNECT PC , DON'T CONNECT WIFI 

3, IF IPHONE INSIDE MUST HAVE SIM CARD

 

DOWNLOAD TOOL FROM HERE  Mina bypass tool Version3.0

 


$4.9
3-10 Miniutes

No Records Found