Sasktel iPhone all models [Premium]

[Vietnamese]

Dịch vụ mở khoá nhà mạng Sasktel Canada. 

Chấp nhận tất cả các trạng thái Blacklist/ báo mất/ trộm cắp.

Các máy blacklist không dùng được mạng tại Canada sau khi unlock.

Sai mạng vẫn được hoàn tiền.

Nên check kỹ nhà mạng trước khi order

[English]

Country: Canada

Delivery: 1-7 Business Days {Average}. No processing weekends. At times can have delays.

Model: 4 4S 5 5C 5S 6 6+ 6S 6S+ SE 7 7+ 8 8+ X

Network: Sasktel

Supported: All IMEIs

 


$39.9
1-5 days

No Records Found