IPAD CPU A7 SERIAL+WIFI+BLUETOOTH NAND HARDWARE

[Vietnamese]

Dịch vụ mua serial + wifi + bluetooth cho iPad CPU A7. Để đặt hàng các bạn chỉ cần nhập A7 vào ô TYPE

Hỗ trợ CPU: A5/A5X/A6X/A7/A8/A8X/A9/A9X/A10  - iPad 2/iPad 3/iPad 4/iPad Air/iPad Air2/iPad 2017/iPad 2018/iPad Pro/iPad mini/iPad mini2/iPad mini 3/iPad mini4

Dịch vụ không bảo hành. Nhận được mã các bạn nạp luôn và nhập iCloud vào. Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào.

 [English]

Support CPU Models:A5/A5X/A6X/A7/A8/A8X/A9/A9X/A10 

Support iPad Models:iPad 2/iPad 3/iPad 4/iPad Air/iPad Air2/iPad 2017/iPad 2018/iPad Pro/iPad mini/iPad mini2/iPad mini 3/iPad mini4

THIS IS VERY VERY IMPORTANT MESSAGE

This Service no Warranty. After Successful Activation, Please Login To The New Apple ID Quickly.


$4.99
1-30 Miniutes

No Records Found