Vodaphone UK iPhone 6s/6s+/7/7+

[Vietnamese]

Hỗ trợ các dòng máy: 3GS,4,4S,5,5C,5S,6,6+,6S,6S+,SE,7,7+

Chỉ nhận máy sạch. Vui lòng dùng dịch vụ riêng để check trước khi order: Check Blacklist/Block/Bared IMEI - United Kingdom 

Sai mạng, sai model, máy blacklist không hoàn tiền vì source không chấp nhận hoàn tiền.

Cân nhắc trước khi order.

[English]

SUPPORTED MODELS : 3GS,4,4S,5,5C,5S,6,6+,6S,6S+,SE,7,7+

Not supported  8 8 plus,X use alternate service

Service Batch Goes Every Monday and Gets Unlocked Wednesday or Thursday of Same week

Use Tool name : Check Blacklist/Block/Bared IMEI - United Kingdom 


$42.9
3-15 days

No Records Found