Search Service

[Vietnamese]

Hỗ trợ các model iPhone X. Dịch vụ chỉ bảo hành trong 30 ngày.

Hỗ trợ: Sạch cước/ Nợ cước / chưa kích hoạt 

Không hỗ trợ: Máy báo mất / Blocked / Fraud / Not found in T-mobile

Sai mạng sai model không hoàn tiền

Đơn lớn hơn 100 vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt

 

[English]

Models supported: X . Relock warranty: 30 days

Supported : Clean/Inactive/Financed (Outstanding Balance).

Not Supported: Blacklisted/Lost/Stolen/ Fraud /Not found in T-mobile

Wrong carrier/Wrong Model = no refund 


$

No Records Found