Search Service

[Vietnamese]

Dịch vụ mua serial + wifi + blutooth cho iPad CPU A5. Để đặt hàng các bạn chỉ cần nhập A5 vào ô TYPE

Hỗ trợ CPU: A5/A5X/A6X  - iPad 2/iPad 3/iPad 4/iPad mini

Không hỗ trợ: A7/A8/A8X/A9/A9X/A10  - iPad Air/iPad Air2/iPad 2017/iPad 2018/iPad mini2/iPad mini3/iPad mini4/iPad Pro

Dịch vụ chỉ bảo hành 24h. Nhận được mã các bạn nạp luôn và nhập iCloud vào. Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào.

[English]

Support CPU Models:A5/A5X/A6X

Not Support CPU Model:A7/A8/A8X/A9/A9X/A10

Support iPad Models:iPad 2/iPad 3/iPad 4/iPad mini

Not support :iPad Air/iPad Air2/iPad 2017/iPad 2018/iPad mini2/iPad mini3/iPad mini4/iPad Pro

THIS IS VERY VERY IMPORTANT MESSAGE

This Service Is Warranty For 24 Hours. After Successful Activation, Please Login To The New Apple ID Quickly.


$

No Records Found