Search Service

[Vietnamese]

*** SAI NHÀ MẠNG KHÔNG HOÀN TIỀN***

Dịch vụ unlock máy trả bảo hành bán ra bởi Verizon. Vui lòng kiểm tra bằng dịch vụ check Sold by trước khi order.

Check nhà mạng ra kết quả: US GSM/VZW N61/N56 Service Policy

Tỷ lệ thành công: 70-90%

Không chấp nhận máy báo mất / Blacklist

[English]

***WRONG CARRIER NO REFUND***

Only submit if your GSX report show:

Next Tether Activation Policy Description: US GSM/VZW N61/N56 Service Policy

70 - 90% Success

Not supported: Lost/Stolen/Blacklist


$

No Records Found