IPAD CPU A7 SERIAL+WIFI+BLUETOOTH NAND HARDWARE

[Vietnamese]

Dịch vụ mua serial + wifi + bluetooth cho iPad CPU A7. Để đặt hàng các bạn chỉ cần nhập A7 vào ô TYPE

Hỗ trợ CPU: A5/A5X/A6X/A7/A8/A8X/A9/A9X/A10  - iPad 2/iPad 3/iPad 4/iPad Air/iPad Air2/iPad 2017/iPad 2018/iPad Pro/iPad mini/iPad mini2/iPad mini 3/iPad mini4

Dịch vụ không bảo hành. Nhận được mã các bạn nạp luôn và nhập iCloud vào. Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào.

 [English]

Support CPU Models:A5/A5X/A6X/A7/A8/A8X/A9/A9X/A10 

Support iPad Models:iPad 2/iPad 3/iPad 4/iPad Air/iPad Air2/iPad 2017/iPad 2018/iPad Pro/iPad mini/iPad mini2/iPad mini 3/iPad mini4

THIS IS VERY VERY IMPORTANT MESSAGE

This Service no Warranty. After Successful Activation, Please Login To The New Apple ID Quickly.


USD5.99USD

No Records Found

Products Service


Powered by Dhru Fusion