Search Service

[Vietnamese]

Sai mạng không hoàn tiền. Gửi nhầm: NextTether Policy: 2320 - US GSM/VZW N61/N56 Service Policy  ==> Không hoàn tiền

Hỗ trợ: Máy sạch cước / Nợ cước. Tỷ lệ thành công 95% [ Đối với máy bán ra bởi Verizon]

Không hỗ trợ máy: Blacklist / Báo mất / Trộm cắp / Fraud

Sau khi unlock máy không dùng được tại Mỹ. Cân nhắc trước khi đặt hàng.

[English]

No refund for wrong carrier.

Clean and unpaid supported. 95% Success Rate[device sold by Verizon wireless]

After device is unlocked it is guaranteed to work overseas. However, we can not guarantee that it will work with any USA network.

 


$

No Records Found