iOS Mobile Device Management (MDM) by IMEI iOS BERAT

[Vietnamese]

Dịch vụ mở khoá từ xa các máy quản lý bởi công ty (MDM)

Check iCloud xem đã Off hay chưa. Các máy có iCloud On không làm được dịch vụ này. Yêu cầu máy tính có cài sẵn Netframwork tối thiểu 2.0 để chạy trên Windows

Restore lại máy bằng iTunes. Khi quá trình restore gần xong, tháo cáp ra,bật tool lên ( link download phía dưới). Đợi cho lên màn hình chào mừng ( không kết nối Wifi) cắm cáp vào, nhấn vào nút Bypass MDM.

Sau khi active vào màn hình chính, sao lưu lại bằng iTunes để sau này có restore lại thì dùng bản backup này phục hồi lại. Tránh mất tiền lần 2.

 DOWNLOAD LINK

[English]

Must be turn off the FMI first.

1. DEVICE RESTORED WITH ITUNES

 2. AFTER RESTORED UNPLUG IMMEDIATELY FROM PC CABLE

3. DON'T CONNECT PC , DON'T CONNECT WIFI 

3, IPHONE MUST HAVE SIM CARD

 


$3.99
1-30 Miniutes

No Records Found