AT&T iPhone Xs/XsMax/Xr Premium[Lost/Stolen/Unpaid]

[Vietnamese]

Sai model - Sai nhà mạng không hoàn tiền. Kiểm tra nhà mạng đầy đủ giá rẻ

Sau khi unlocked thành công không dụng lại sim AT&T để active máy - Không sử dụng các nhà mạng tại Mỹ, Canda & các nước Nam Mỹ.

Tình trạng: Nợ cước (Unpaid Payment) / Active line / Hợp đồng (Incontract) / Gophone / Prepaid / Báo mất / Blacklist

Không hỗ trợ: Blacklist: by insurance

Riêng các mạng liệt kê phía dưới không được hoàn tiền nếu gửi nhầm:

- US AT&T/Cricket Magic Sim Policy 

- US AT&T/Cricket Locked Policy 

- US GSM/VZW iPhone

[English]

Supported: iPhone Xs/Xs Max/Xr

Supported: Blacklisted Lost/Stolen (will work outside of USA once unlocked), In-Contract, Active, Next Plan, Refurbished. 

Not support: Blacklist: by insurance

 NOT SUPPORTED Policies - No REFUNDS - PLEASE CHECK WITH APPLE CHECKER (GSX) - NEXT TETHER

- US AT&T/Cricket Magic Sim Policy 

- US AT&T/Cricket Locked Policy 

- US GSM/VZW iPhone 

 


$119.9
1-10 days

No Records Found