T-MOBILE USA CLEAN/BLOCKED EIP/FRAUD/LOST/STOLEN CHECK

Clean = Sạch cước

Lost or stolen = Báo mất hoặc mất cắp.

Blocked = Bị chặn. Nếu EIP = Nợ cước quá hạn | Nếu Fraud = Lừa đảo = Hạn chế unlock dạng này. Tỷ lệ relock cao

Not USA T-Mobile IMEI = máy trả bảo hành, đổi bảo hành. 

Blacklist Reason: Blocked for non-payment = khoá do không thanh toán / Clean = sạch / Unpaid bill = nợ cước /Fraud = Lừa đảo
Blacklist Reason: Reported stolen by insurance = Bị khóa do dính bảo hiểm. Không nên gửi unlock vì sẽ bị blocked kích hoạt bởi Apple.

Blacklist Date: 2017-05-09 05:05:08-07:00  = ngày giờ bị blacklist


$0.3
1-5 Miniutes

No Records Found